چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  منشوراخلاقی

بسم الله الرحمن الرحيم

گوش دادن با فراغت، توضيح دادن با متانت بررسي با دقت، تصميم با عدالت.

مولا علي (ع)


منشور اخلاقي بر دو وجه استوار است:

1- کساني که بعنوان مشتري و يا ارباب رجوع يک سازمان بصورتهاي مختلف با سازمان ارتباط دارند.
2- کساني که ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند.

محورهاي منشور اخلاقي بر پايه هاي زير استوار است:

1- نظم و انضباط در محل کار
2- آراستگي ظاهري
3- وقت شناسي
4- برخورد خوب با ارباب رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاکت
5- انجام امور بر اساس عدل و انصاف
6- انجام امور ارباب رجوع در کمترين زمان ممکن
خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخلاقي در انجام هر چه بهتر امور براساس ضوابط و مقررات در پويايي و رشد چشمگير سازمان نقش دارند.

عهدنامه:

در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد مي بندم که همه روزه و در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردي نيک و پسنديده با ارباب رجوع، مردم و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترين زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواست ارباب رجوع توضيحات کافي براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و کشور خود را مقيد به اجراي رسالت، اصول و منشور ذيل دانسته و پايبند باشم.

منشور اخلاقي:

- در حفظ نظم محل کار، اتاق و ميز تحرير خود خواهم کوشيد چون نظم و انضباط نشانگر شخصيت ايمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است.
- با کمال خوشرويي از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام کار با کمال خوشرويي او را بدرقه نمايم چون مردم و ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند.
- تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همکاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت کرامت و رضايت ارباب رجوع مردم گام برداريم.
- انجام صحيح و سريع امور محوله را جزء وظيفه خود دانسته و با توجه به گرانبها تر بودن وقت از طلا در کوتاهترين زمان ممکن خواسته هايشان را با توجه به ضوابط اجابت نماييم.
- از هر گونه بحث و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و در صورت قانع نشدن با کمال احترام ايشان را به مقامات اجابت نماييم.
- از هر گونه بحث و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ايشان را به مقامات بالاتر معرفي خواهيم نمود.
- از نارضايتي ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر و با فروتني از او عذر خواهي و در نهايت افتخار از او تشکر نماييم.
- مشتاقانه به نظرات و ديدگاههاي ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام کار البته بر اساس مقررات استفاده مي کنيم.