يکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آزمایشگاه

پاراكلينيك آزمايشگاه

 

مسئول فنی آزمایشگاه : جناب آقای دکتر  بهروز شکوهی

سوپروایزر مسئول آزمایشگاه و بانک خون : جناب آقای حسین شعاعی 

 

 

بخش های فعال آزمایشگاه مرکزی طالقانی

خون شناسی و انعقاد

 سرولوژی

ایمونولوژی

هورمون شناسی

بیوشیمی بالینی و آزمایشات یونوگرام

اندازه گیری گازهای خون

اورولوژی و پارازیتولوژی

میکروبیولوژی ادرار، خون، مایع نخاعی، زخم و ...

انجام آزمایشات غربالگری برای بیماران معرفی شده از سازمانهای مختلف

پاتولوژی و سیتولوژی

نمونه برداری

پذیرش و جوابدهی سرپائی و بستری

ساعات ارائه خدمت : شبانه روزی

شماره تلفن مستقیم : 34392080 041

تلفنخانه : 5 – 04134424420 (داخلی 119 -  118)