چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برنامه درمانگاه داخلي

 آقاي دکتر داود سفید موی آذر به عنوان متخصص داخلی جهت انجام ویزیت در درمانگاه و خدمات بستری و مشاوره ای روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت  10:30در درمانگاه مركز ويزيت مي نمايند.