چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  روابط عمومی
 

                                                          

                                           روابط عمومی


                                  

 

                                                              مسئول روابط عمومی: سرکار خانم مهری اسدلو

                                                                           تلفن داخلی:132

روابط عمومي و جايگاه آن در سازمانها

دنياي امروز دنياي ارتباطات است . در هر ثانيه ميليون ها واحد اطلاعاتي در سطح جهان رد و بدل مي شود. از زماني كه تحولات زندگي بشر سرعت گرفت ، نياز به اطلاعات و ارتباطات هر روز افزايش يافت و امروزه داشتن اطلاعات دقيق و به روز از نان شب هم براي مردم مهمتر است و هر كه بيشتر بداند ، موفق تر است . ( دانايي = توانايي ) در سازمان هاي دولتي داشتن اطلاعات موثق ، دقيق و به موقع با توجه به هدف و ساختار ، بزرگ ترين سرمايه يك سازمان است و حيات يك سازمان به داشتن يك ارتباط دو سويه درون و برون سازماني و انجام تبليغات و كسب اطلاعات به روز و مفيد بستگي دارد و اين جاست كه لزوم وجود روابط عمومي واقعي در ايستگاههاي روابط عمومي نمايان مي شود.براي گزينش روابط عمومي برتر ابتدا بايد بدانيم كه وظيفه روابط عمومي چيست و چه معيارهايي بايد برجستگي كار روابط عمومي را نمايان كند ؟علماي ارتباطات ، وظايف و كاركردهاي متعددي را براي روابط عمومي تعريف كرده اند كه مهمترين آنها ، ممكن است سه چيز باشد :

1- اطلاع رساني 2- روابط عمومی3- توسعه مشاركت

البته دو وظيفه فرعي نيز براي روابط عمومي بر شمرده اند كه عبارتند از : تشريفات و تبليغات كه اين دو ابزار كار روابط عمومي هستند نه وظيفه و هدف و ماهيت آن .تشريفات عبارتند از : تحويل ، تكريم ، استقبال ، همراهي ، اسكان و پذيرايي يك شخصيت يا مهمان دستگاه .

تبليغات عبارت است از : اطلاع رساني يك سويه درباره يك موضوع يا هدف خاص و سه نوع است :

1-تعليمي ، مثل : تبليغ ايمني برق و گاز در تلويزيون .

2-مانوري يا اغوا كننده : كه مي خواهيم آنچه ما مي گوييم ، مخاطب بينديشيد.

3-رخ به رخ يعني آنچه انجام مي دهيم . ديگران ببينند . مثل : آذين بندي و مراسم ، تاكيد اين نكته ضروري است كه تبليغات ابزار روابط عمومي است نه ماهيت و هدف اصلي آن .

اما در بحث اهداف اصلي در دو مورد هدف : اول اطلاع رساني : بايد مدير روابط عمومي همه اطلاعات درون و برون دستگاه را در اختيار داشته باشد و اين اطلاعات پردازش و تحليل شده و براي درون و برون سازماني به ويژه به مدير دستگاه به طور واقعي بيان شود. نظير : نظر سنجي ، افكار سنجي و ...در اقناع و ترغيب بايد گفت كه : اگر اطلاع رساني واقعي باشد . اقناع و ترغيب به وجود مي آيد . اقناع يعني : راضي شدن ، هم معنا و هم مفهوم شدن و ترغيب : يعني كشيدن ديگران به سمت خود ، هم جهت كردن ديگران با خود كه جمع اقناع و ترغيب مساوي است با تفاهم و همفكري.آخرين وظيفه روابط عمومي توسعه مشاركت است . يعني ايجاد تبادل ، تعادل ، تعامل و همراه شدن ديگران با دستگاه .به دنبال اطلاع رساني حقيقي ، اقناع ، ترغيب و مشاركت به وجود مي آيد . افراد درون و برون سازمان با هم همراه مي شوند و چنين سازماني ، موفق ، پيشرو ، پويا و سرافزاز خواهد بود و مطابق با اهداف تعيين شده در مسير خدمت حركت خواهد كرد.

براي روابط عمومي واژه ها و مصداق ها و تعابير ديگري نيز به كار برده اند كه براي جلوگيري از اتلاف وقت مختصري از آنها بيان مي شود :

1-روابط عمومي مغر متفكر و موتور محركه و شريان حياتي و دايمي دستگاه است .

2-روابط عمومي هنر و علم اجتماعي است كه درون و برون دستگاه را به هم پيوند مي دهد.

3-روابط عمومي هدف و چگونگي كليد برنامه ها را ترسيم مي كند .

4-روابط عمومي مشاور امين مدير و كليه كاركنان دستگاه است. پس لازم است كه مدير و كاركنان صد در صد به وي اعتماد دشته باشند.

5-روابط عمومي آيينه زيبايي هاست . يك اطاق شيشه اي است كه از هر طرف آن همه چيز زيبا ديده مي شود.

6-روابط عمومي چشم و چراغ يك دستگاه است. روابط عمومي است كه بايد همه چيز را ببيند و همه چيز را نيز زيبا بنماياند .

7-روابط عمومي حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمي است كه با آن سر و كار دارند .

از اينجاست كه جايگاه ، نقش و اهميت روابط عمومي مشخص مي شود با توجه به اين اهميت است كه جايگاه روابط عمومي در چارت سازماني اكثر دستگاهها بعد از مدير دستگاه قرار گرفته و روابط عمومي به كليه واحدهاي ديگر اشراف دارد . اين اشراف نه از حيث قدرت بلكه از حيث ضرورت است.بنابر اين مشكل ترين تصميمات مدير ، انتخاب مسئول روابط عمومي است . مسئول روابط عمومي بايد جامع جميع صفات و تخصص هاي مورد نياز باشد. با كمال تاسف در بعضي از ادارات و سازمانها مشاهده مي شود كه ضعيف ترين كاركنان را در روابط عمومي به كار مي گمارند و بدترين اتاق ها را به روابط عمومي اختصاص مي دهند و كمترين پست سازماني و امكانات به روابط عمومي تعلق مي گيرد.چنين مسئول روابط عمومي چگونه مي تواند هم وكيل دستگاه ، مدير و كاركنان باشد و هم مدعي العموم . چگونه اين فرد مي تواند هم بشناسد و هم بشناساند و بالاخره چگونه مي تواند روند جاري اداره را تسهيل كند.قطعاً اين موارد فعاليت روابط عمومي ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد پس اميدواريم در هر شرايطي مسئولان و مديران محترم اين موضوع را مد نظر قرار داده و با تلاش در ارتقاي جايگاه اين بخش ، شاهد دلگرمي و شكوفايي روابط عمومي در هر يك از شهرستانهاي تابعه استان باشيم .