دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  نوزادان
        
 

 

بخش نوزادان

                                                                  

 

مسئول بخش نوزادان : آقاي دكتر رضا رادفر

 

سرپرستار بخش:خانم رحیمی

تعداد تخت:16 +3 تخت کات کوت

شماره تلفن داخلي : 120

 پذیرش نوزادان ایکتریک پورفیدینگ-سپسیس-از درمانگاه مرکز واورژانس همچنین ادامه ی درمان نوزادان پرخطر انتقال یافته از بخشNICUوآمادگی نوزادان مذکور جهت ترخیص وادامه ی برنامه پیگیری نوزادان پر خطر در منزل

 

بخش دارای دو دپارتمان مجزا که یک دپارتمان بخش مراقبت از نوزاد بیماربه تعداد15 تخت مصوب و2 تخت اکسترا ودپارتمان دیگر شامل 2اتاق با 20 تخت جهت اسکان مادران همراه نوزاد با امکانات اقامتی فراهم میباشدضمنا این بخش با تلفن داخلی 120پاسخگوی شبانه روزی مادران در زمینه مشکلات شیر دهی تغذیه آموزش های مراقبت از نوزادان ترخیص شده میباشد      

 

برچسب ها :