چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  داروخانه

  پاراكلينيك ----------------------- داروخانه

                                                                                 داروخانه

                                             

 

  

 داروخانه از 2 بخش شامل انبار دارو و تجهيزات و داروخانه سرپائي تشكيل شده است كه هر دو بخش زير نظر مستقيم مسئول فني داروخانه فعاليت مي نمايد.

سرپرست و مسئول فني داروخانه:  دكتر ژاله سروش فرد

 

 

انبار دارو و تجهيزات

 

تهيه، نگهداري و توزيع داروها و لوازم مصرفي پزشكي مورد نياز بخش هاي بستري را بر عهده دارد.

پرسنل:  محمد بلالی ( انباردار )

         
                                                          داروخانه سرپائي   

در داخل درمانگاه واقع شده و براي بيماران سرپائي خدمات داروئي ارائه مي كند.

پرسنل:   نجيبه عليزاده