چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مدیریت دفتر پرستاری

 

در زمان حاضر که دوران پرتحرک سازندگی را شاهدیم ، نیاز به سرعت و صحت در انجام امور وافزایش بهره وری در گرو ارتقای کیفیت ارائه خدمات بیش از پیش محسوس بوده و هنرمدیریتی مبتنی بر هدف و نتیجه را طلب می کند.
دفترپرستاری این مرکز زیر نظر ریاست محترم با بکارگیری توام دانش و هنر مدیریت ،کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار را سرلوحه کار خود قرار داده و باتلاش و مشارکت مجموعه کادرپرستاری حاضر پیگیر ارائه خدمات سالم و مطمئن مطابق با استانداردهای مراقبتی به مراجعین محترم می باشد.

                                                                                                                                                                 
    
                                                                                                                                      
     

رئيس خدمات پرستاري و مامايي : زهره طهماسبي

سوپروايزر آموزشي :  پروین عباسیان

سوپروايزرين باليني :

ماریا نادری– سیما اسماعیلی – حاجيه جلالي نيا- خدیجه پازانی

كارشناس كنترل عفونت : آرزو مهرنیا 

     

عملکرد دفترپرستاری درنيمه اول سال 1391