چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مرکز
                                                          طالقانی
 

مركز آموزشي و درماني طالقاني تبريز:

سال تاسيس : 1357
تعداد تخت مصوب: 150
تعداد تخت فعال : 98
نوع فعاليت : جنرال

جراحی عمومی( 20 تخت)

نوزادان( 15 تخت)

NICU ( 20 تخت)

بخش زایمان( 12 تخت)

مامایی-سزارین( 45 تخت)

High risk ( 8 تخت)

   

 

 تاريخچه :

این مرکز واقع در خیابان راه آهن، میدان راه آهن در سال 1359 به عنوان بیمارستان جراحی های عمومی، فعالیت های درمانی خود را آغاز نمود

در سال 1362 به مرکز تک تخصصی زنان و زایمان تحت نظارت بهداری وقت تبدیل گردید و از سال 1373 به عنوان مرکز آموزشی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز علاوه بر فعالیت های درمانی به فعالیت های آموزشی پزشکی و پیراپزشکی پرداخت.

از سال 1384 جهت بکارگیری بهینه منابع انسانی و مالی، بنا به اقتضای سیاست مدیریت ارشد دانشگاه به مرکز جنرال تبدیل شد.

                                                                                                                                                                   پمفلت مرکز

برنامه استراتژیک مرکز آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی تبریز
سیاست ها ی اصلی مرکز آموزشی درمانی طالقانی

 

برچسب ها :