چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش

عملکرد واحد کنترل عفونت در زمینه آموزش

1-     ارائه کنفرانسهای مرتبط با کنترل عفونت و بیماریهای نوپدید و باز پدید جهت کادر درمان.

2-    کتابخوانی جزوات آموزشی مرتبط با کنترل عفونت توسط کادر درمان با منظور نمودن امتیاز آموزشی طی هماهنگی با سوپروایزر آموزشی .

3-    نصب پیامها و دستورالعملها ی بهداشتی در بخشها .

4-    تهیه زونکن با محتوای مطالب آموزشی  کنترل عفونت و دستور العملها در بخشها ی درمانی.

5-    برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کادرکمک بهیار و خدمات  در زمینه های مراقبت از خود ، اصول صحیح شستشو و ضد عفونی، چگونگی نحوه مصرف ضد عفونی کننده ها و نکات ایمنی .

6-    آموزش face to face   در زمینه کنترل عفونت به کادر درمان  و خدمات.

7-    آموزش شستن دست   به پرسنل و دانشجویان و نصب دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی درمورد بهداشت دست در  کلیه واحدهای درمانی .

8-    آموزش پرسنل لنژری در زمینه رعایت اصول شستشو ی الیسه و تفکیک البسه عفونی .

9-    آموزش به بیمار مبتلا به هپاتیت ب وتحویل پمفلت آماده شده به ایشان در زمینه  نکات پیشگیری وتداوم مراجعه به پزشک متخصص عفونی.