دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  آموزش همگانی
آموزش همگانی فرآيندى است مشتمل بر سنجش و ارزيابى اوليه نيازها و وضعيت موجود جامعه به لحاظ سطح و ميزان فرهنگ در زمینه های مختلف آموزشی، طراحى برنامه هاى آموزشى و تلاش مداوم براى بناكردن و نيز حفظ و پايدار ساختن تفاهم و درك متقابل بين سازمان ها و مردم از طريق انتقال دانش، اصلاح نگرش و ايجاد مهارت هاى لازم .
آموزش همگاني در چند دهه اخير، اهميت خاصي يافته ا ست. به طوري كه، تكنيك ها و روش هاي ارائه آموزش سيستماتيك با درك دقيق از روان شناسي اجتماعي يا يادگيري، اصول ارتباطات و اطلاع رساني توسعه پيدا كرده ا ست و آموزش همگاني مي تواند دريافت هاي افراد جامعه را اعتلاء بخشد.
در همین راستا برنامه های آموزش همگانی در مرکزآموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی با هدف افزایش سطح آگاهی، مهارت و سلامت کارکنان مرکز و گیرندگان خدمت در حال اجرا و برگزاری می باشد.
 
برنامه های آموزش همگانی درشش ماهه دوم سال 96
محل برگزاری تاریخ تدریس مدرس عنوان ردیف
سالن کنفرانس مرکز 21/7/96 دکتر رادفر و خانم مهر نیا آنفولانزا و احتیاطات استاندارد 1
سالن کنفرانس مرکز 23/9/96 خانم مهرنیا پیشگیری از بیماریهای حاد تنفسی 2
سالن کنفرانس مرکز 23/9/96 مرکز بهداشت پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه خون(ایدز) 3
سالن کنفرانس مرکز 30/9/96 خانم دکتر نیک اندیش پیشگیری از فشار خون بالا 4