چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  ریاست مرکز


دکتر بهزاد سروران مهرام

درجه علمی : متخصص بیماریهای کودکان

سوابق:

مسئول بیمه: ارجاع بیماران و پزشک خانواده معاون درمان دانشگاه 1378

مدیریت فوریتهای پزشکی استان 1380-1379 مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان 1385 -1380

پزشک متخصص بخش نوزادان و NICU

 
تلفن :04134428990