سه شنبه 4 مهر 1396 - 05 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 245
ديروز : 522
ماه : 1516
 
  برچسب شده با دكتر هاشمي وزير بهداشت
مطالب/ دريافت لوح تقدير هتلينگ برتر مركز آموزشي درماني طالقاني از وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي                            
      دريافت لوح تقدير هتلينگ برتر مركز آموزشي درماني طالقاني از وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي
يکشنبه 29 فروردين 1395