يکشنبه 6 اسفند 1396 - 09 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 
امروز : 241
ديروز : 392
ماه : 2057
 
  برچسب شده با اندومتریال میومکتومی
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395