جمعه 3 آذر 1396 - 05 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 376
ديروز : 261
ماه : 1075
 
  برچسب شده با اندومتریال میومکتومی
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395