پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 29 ذو الحجة 1438
جستجو :
 
امروز : 345
ديروز : 677
ماه : 12876
 
  برچسب شده با اندومتریال میومکتومی
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395