جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 26
ديروز : 493
ماه : 13050
 
  برچسب شده با میوم
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395