شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 
امروز : 127
ديروز : 232
ماه : 9047
 
  برچسب شده با میوم
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395