سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 
امروز : 149
ديروز : 302
ماه : 1377
 
  برچسب شده با میوم
مطالب/ یمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پرزانتاسیون  بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود                            
      جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتریال میومکتومی برای اولین بار در ایران
چهارشنبه 11 اسفند 1395