سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برنامه درمانگاه داخلي

 آقاي دکتر داود سفید موی آذر به عنوان متخصص داخلی جهت انجام ویزیت در درمانگاه و خدمات بستری و مشاوره ای روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت  10:30در درمانگاه مركز ويزيت مي نمايند.