سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برنامه پزشکان جراح درمانگاه

پزشکان جراحی مرکز آموزشی درمانی طالقانی  تبریز


1- فریدون جمالی
2-جمال کریمی
3-کیوان کاشی زنوزی