سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برنامه پزشکان زنان مرکز آموزشی و درمانی طالقانی تبريز

 

پزشکان زنان مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز

          1.خانم دکتر فاطمه عباسعلیزاده
           2. خانم دکتر نازلی نوالی

            3.خانم دکتر موسوی

           4.خانم دکتر مریم مرادی پور
           5.خانم دکتر ملاح
           6. خانم دکتر حمدی
           7. خانم دکتر واعظ


برنامه ماهانه پرشک زنان