سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  پاراکلینیک ها
                                                                               

 

واحدهاي پاراكلينيك

 

آزمايشگاه مركزي با خدمات 24 ساعته

راديولوژي مجهز به سونوگرافي و ماموگرافي و با خدمات 24 ساعته راديوگرافي و صبح و عصر سونوگرافي

آدرس: تبريز ميدان راه آهن –مركز آموزشي و درماني طالقاني

شماره تلفن: 5-44424421-0411 - شماره فاكس :4428782 0411

كد پستي : 5197615413