سه شنبه 3 بهمن 1396 - 05 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  منشوراخلاقی

بسم الله الرحمن الرحيم

گوش دادن با فراغت، توضيح دادن با متانت بررسي با دقت، تصميم با عدالت.

مولا علي (ع)


منشور اخلاقي بر دو وجه استوار است:

1- کساني که بعنوان مشتري و يا ارباب رجوع يک سازمان بصورتهاي مختلف با سازمان ارتباط دارند.
2- کساني که ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند.

محورهاي منشور اخلاقي بر پايه هاي زير استوار است:

1- نظم و انضباط در محل کار
2- آراستگي ظاهري
3- وقت شناسي
4- برخورد خوب با ارباب رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاکت
5- انجام امور بر اساس عدل و انصاف
6- انجام امور ارباب رجوع در کمترين زمان ممکن
خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخلاقي در انجام هر چه بهتر امور براساس ضوابط و مقررات در پويايي و رشد چشمگير سازمان نقش دارند.

عهدنامه:

در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد مي بندم که همه روزه و در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردي نيک و پسنديده با ارباب رجوع، مردم و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترين زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواست ارباب رجوع توضيحات کافي براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و کشور خود را مقيد به اجراي رسالت، اصول و منشور ذيل دانسته و پايبند باشم.

منشور اخلاقي:

- در حفظ نظم محل کار، اتاق و ميز تحرير خود خواهم کوشيد چون نظم و انضباط نشانگر شخصيت ايمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است.
- با کمال خوشرويي از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام کار با کمال خوشرويي او را بدرقه نمايم چون مردم و ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند.
- تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همکاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت کرامت و رضايت ارباب رجوع مردم گام برداريم.
- انجام صحيح و سريع امور محوله را جزء وظيفه خود دانسته و با توجه به گرانبها تر بودن وقت از طلا در کوتاهترين زمان ممکن خواسته هايشان را با توجه به ضوابط اجابت نماييم.
- از هر گونه بحث و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و در صورت قانع نشدن با کمال احترام ايشان را به مقامات اجابت نماييم.
- از هر گونه بحث و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ايشان را به مقامات بالاتر معرفي خواهيم نمود.
- از نارضايتي ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر و با فروتني از او عذر خواهي و در نهايت افتخار از او تشکر نماييم.
- مشتاقانه به نظرات و ديدگاههاي ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام کار البته بر اساس مقررات استفاده مي کنيم.