شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
  اعضای گروه پژوهش

اعضای گروه‌های تحقیقاتی مرکز طالقانی سال 1395

سرگروه

 

اعضاء گروه

             خانم نیکان

 

خانمها: قاسم پور، ملایی، عباسیان

         خانم اصل نژاد

 

 

              خانمها: رحیمی، قلعه چی، راسخ

          خانم:جنانی

              خانمها: پایان، جلالی، کاظم زاده

         خانم رستگار

 

خانمها: خلیلی، مهرنیا، رسول پور، پازانی

          خانم نجمی

 

 

            خانمها: جدیری، نادری، اسماعیلی، صمدی