جمعه 3 فروردين 1397 - 06 رجب 1439
جستجو :
 منو
 
  امروز
جمعه
فروردين 1397
3
قمری:06 رجب 1439

میلادی:23 مارس 2018
 
 
دستاورد های بیمارستان

دستاورد های بیمارستان

بیمارستان طالقانی
سه شنبه 22 اسفند 1396
کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژیک

در این مرکزدرمانی
کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژیک

در این مرکزدرمانی کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژیک
يکشنبه 29 بهمن 1396
حضور معاون محترم درمان

روز پرستار
حضور معاون محترم درمان

حضور معاون محترم درمان به مناسبت روز پرستار
يکشنبه 1 بهمن 1396
آرشیو