شنبه 7 آذر 1394 - 16 صفر 1437
جستجو :
  امروز
شنبه
آذر 1394
7
قمری:16 صفر 1437

میلادی:28 نوامبر 2015
 
 
 
 

انتصاب مسئول جديد حراست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

انتصاب مسئول جديد حراست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394

جلسه هماهنگی ریاست مرکز با مسئولین کلیه واحدها و بخش ها در اولین ماه سال 1394

جلسه هماهنگی ریاست مرکز با مسئولین کلیه واحدها و بخش ها در اولین ماه سال 1394
چهارشنبه 26 فروردين 1394

پرداخت هر گونه وجه خارج از صندوق بیمارستان

پرداخت هر گونه وجه خارج از صندوق بیمارستان
يکشنبه 17 اسفند 1393
آرشیو