شنبه 5 فروردين 1396 - 25 جمادى الثانية 1438
جستجو :
  امروز
شنبه
فروردين 1396
5
قمری:25 جمادى الثانية 1438

میلادی:25 مارس 2017
 
 
چهارشنبه 11 اسفند 1395
چهارشنبه 11 اسفند 1395
طبق گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی وزیر بهداشت

افتتاح LDR
طبق گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی وزیر بهداشت

به دنبال سفر به شهرستان تبریز از این مرکز بازدید کرده، و ازاقدامات به انجام رسیده در راستای طرح تحو ...
سه شنبه 4 آبان 1395
آرشیو